Postări

 Internetul Aparatie Termenul  internet  provine din împreunarea artificială și parțială a două cuvinte  englezești :  inter connected  = interconectat și  net work  = rețea. Cuvântul are două sensuri care sunt strâns înrudite, în funcție de context: Substantivul propriu „Internet” (scris cu majusculă) desemnează o rețea mondială unitară de calculatoare și alte aparate cu adrese computerizate, interconectate conform protocoalelor (regulilor) de comunicare „ Transmission Control Protocol ” și „ Internet Protocol ”, numite împreună „stiva  TCP/IP ”. Precursorul Internetului datează din 1965, când Agenția pentru Proiecte de Cercetare Înaintate de Apărare - a Ministerului Apărării,  Department of Defense  sau  DoD  din SUA ( Defence Advanced Research Projects Agency , DARPA) a creat prima rețea de computere interconectate sub numele ARPAnet. Super-rețeaua Internet din zilele noastre, care de mult a împânzit întreg globul pământesc, a rezultat din extinderea permanentă a acestei rețele iniț